Bảng Tổng Sắp Huy Chương

STT Quốc gia Tổng
1
Việt Nam
205 125 116 446
2
Thái Lan
92 103 137 332
3
Indonesia
69 91 81 241
4
Philippines
52 70 105 227
5
Singapore
47 46 73 166
6
Malaysia
39 45 90 174
7
Myanmar
9 18 35 62
8
Campuchia
9 13 41 63
9
Lào
2 7 33 42
10
Brunei
1 1 1 3
11
Đông Timor
0 3 2 5