Video

Gương mặt Lương Đức Phước sau tấm HCV nội dung 1.500 mét nam

Trong một ngày thi đấu xuất thần, với những bài học từ Dương Văn Thái, cùng với chiến thuật bứt tốc quen thuộc trong tập luyện, rút đích ở khoảng cách hơn 100 mét trước vạch đích, Lương Đức Phước đã gây bất ngờ khi chạm đích đầu tiên với thành tích 3 phút 54 giây 37, trần Văn Đảng về nhì với thành tích 3 phút 55 giây 66. Đó có thể là sự khởi đầu cho một cuộc đổi ngôi ở nội dung 1.500 mét của nam.