Video

Điền kinh tiếp tục là mỏ vàng số 1 của Việt Nam

Môn điền kinh tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ 3, và môn thể thao này tiếp tục là mỏ vàng số 1 của Việt Nam