Ảnh

SEA Games 31: Khởi tranh môn Đấu kiếm

Ngày 13/5/2022, tại Cung Điền kinh Hà Nội khởi tranh môn Đấu kiếm tại SEA Games 31 với các nội dung: kiếm chém cá nhân nam, kiếm 3 cạnh cá nhân nữ. Ảnh: TTXVN