Video

Kình ngư Huy Hoàng giành HCV 1500m tự do nam

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc về nhất ở nội dung 1500m tự do nam. HCB cũng thuộc về đoàn TTVN nhờ công của Nguyễn Hữu Kim Sơn.